top of page
AdobeStock_171041683.jpg

System CRM

CRM firmy Sevenbridge to system modułowy, zawsze budowany według potrzeb klienta. Planowanie i rejestracja kontaktów z klientami, raportowanie szans sprzedaży,obsługa dokumentacji handlowej,rozbudowane raportowanie czy możliwość integracji z systemem finansowo-księgowym to tylko niektóre zfunkcji systemu. Miło nam przedstawić właśnie zaprojektowany produkt. Mamy nadzieję, że go wypróbujesz i że spodoba ci się niezmienna jakość produktu połączona z innowacyjnymi funkcjonalnościami czyniącymi produkt współczesnym. 

 

W skład systemu CRM mogą wchodzić różnorodne moduły:

Kontrahenci z możliwością dowolnego kategoryzowania, przypisywania regionów oraz integracji z systemem ERP.
Kalendarze i zadania - do rejestracji wszystkich aktywności związanych z kontaktem z klientem, planowania pracy handlowców oraz nadzorowania zadań zlecanych w trakcie sprzedaży, na przykład przygotowanie oferty, przygotowanie specyfi kacji.
Baza umów − umowy z dostawcami, odbiorcami i podwykonawcami.
Baza wiedzy − np. wzory ofert, umów, specyfi kacje techniczne produktów, prezentacje, procedury handlowe itp.
Faktury sprzedaży − w ujęciu na klienta, z informacją o stanie płatności,  z  możliwością  synchronizacji z systemem ERP.
Infolinia − moduł do rejestracji notatek z rozmów z infolinii.
Intranet − publikowanie niektórych informacji za pośrednictwem www, również portal klienta.
Definiowalny ekran startowy – ELEKTRONICZNE BIURKO, gdzie każdy użytkownik może zdefi niować elementy mające pojawiać się po wejściu do bazy, np. kalendarz, prowadzone tematy sprzedażowe, zadania do wykonania, budżet itp. Możliwy jest również dostęp do wybranych danych na urządzeniach mobilnych.

 

Kancelaria − korespondencja przychodząca i wychodząca w tym oferty handlowe, zapytania, zamówienia itp.
Oferty − rejestr ofert wraz z obiegiem workflow, moduł wspomagający proces przygotowywania ofert, istnieje możliwość integracji        z systemem zamówień zarówno po stronie CRM jak i systemu ERP (realizacj zamówień, kontynuacja procesu ofertowania).
Produkty − informacje o ofercie firmy, opcją jest możliwość synchronizacji z inną bazą danych i publikowania produktów na www, zarządzanie „cyklem życia” produktu.
Projekty − moduł do zarządzania projektamiw procesie sprzedaży.
Reklamacje − zarządzanie procesem obsługi reklamacji, możliwe zgłaszanie reklamacji online (przez portal www klienta).
Zakupy − obsługa procesu składania zamówień z możliwością integracji z systemem ERP.
Budżet − tworzenie i kontrola realizacji budżetów sprzedaży (np. w ujęciu na klienta, region czy handlowca).
Raporty − gromadzenie i przetwarzanie danych z wielu baz IBM Notes, raporty oraz wykresy są dostępne bezpośrednio w bazie IBM Notes Domino, istnieje tekże możliwość przygotowania zbiorczych raportów wraz z eksportem do Excela.

 

Z systemu CRM można generować różnego rodzaju raporty, zarówno w formie tabelarycznej, jak i w formie wykresów. Prezentowane dane liczbowe mogą pochodzić z samego systemu CRM, jak również z innych zewnętrznych źródeł (baz danych) np. systemu ERP. Mechanizm raportowania może zostać wykorzystany w różnych rozwiązaniach i modułach. W ramach Raportowania możliwe jest zestawienie wielu predefiniowanych raportów, np. sprzedaż w regionach czy segmentach, stopień realizacji budżetu, efektywność handlowców itp. Dodatkowo jest dostępny mechanizm wielokryteryjnego wyszukiwania z możliwością eksportu wyników wyszukiwania do szablonu Excel.

    bottom of page