System Obiegu Dokumentów

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów umożliwia szybsze i bardziej efektywne opisywanie i zatwierdzanie  różnego rodzaju dokumentów. Można zastosować uniwersalny formularz, w którym oprócz standardowych informacji typu: data, kategoria dokumentu, powiązanie  z kontrahentem, autor ma możliwość dodania dokumentów w formie załącznika (np. Word, Excel, skan). Możemy również zaprojektować indywidualne formularze zgodnie z potrzebami i wytycznymi klienta.Ten produkt ma już ugruntowaną pozycję na rynku i wielu klientów wybiera ją, ponieważ ma wiele zastosowań i jest zrozumiała dla wszystkich.

Każdorazowo, formularz czy dokument podlega zdefiniowanemu w bazie procesowi obiegu - workflow. Do poszczególnych etapów obiegu przypisywane są odpowiedzialne osoby. Każda z osób otrzymując dokument, otrzymuje powiadomienie pocztą elektroniczną. Dodatkowo, dokument może trafiać również na ekran startowy, opisany w module CRM, gdzie jest widoczny od razu w elementach „do zrobienia”.

Zadzwoń

Sevenbridge Sp. z o.o.

40-659 Katowice, ul. Zbożowa 38

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego    

KRS: 0000206952 NIP: 954-247-33-66 Regon: 278224994
Wysokość kapitału zakładowego: 327 000 zł

Email

+48 32 307 23 63

© Sevenbridge 2018