top of page
AdobeStock_171041683.jpg

Zarządzanie Projektami

Aplikacja SPM Projekt to rozwiązanie, które pozwala prosto i skutecznie zarządzać projektami, budować harmonogramy, a co najważniejsze łączyć wszystkie informacje dotyczące projektu, generowane przez wszystkich uczestników w jednym miejscu, a poczta wewnętrzna pozwala na skuteczną wymianę informacji pomiędzy uczestnikami w obszarze projektu.
SPM Projekt to doskonałe narzędzie do zarządzania zarówno dużym projektem, jak i małymi obejmującymi nawet kilka
zadań.
W projekcie istnieje możliwość budowania z zadań harmonogramów w wielostopniowej strukturze hirarchicznej.
W praktyce tworzy się harmonogramy zawierające najważniesze zadania, które wymagają szczególnego nadzoru i które sprawiają zazwyczaj najwięcej problemów. Dzięki temu pracownicy nie tracą cennego czasu na wprowadzanie i raportowanie do systemu zadań obejmujących działania, które w firmie przebiegają bez zarzutu.
Projekt może być modyfikowany i rozbudowywany przez uprawnionych uczestników w trakcie jego realizacji np. dodawanie bieżących zdaniań, zmiana terminów, Wykonawców.
Głównym zadaniem projektu jest gromadzenie w jednym miejscu informacji związanych z jego realizacją przez wszystkich jego Uczestników. Dzięki temu Uczestnicy projektu mają dostęp do wszystkich zgromadzonych informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

 

Funkcjonalność:
• projektom możemy nadawać kategorie np. planowany, w opracowaniu, w pozyskaniu, w realizacji, zrealizowany,
• w projekcie można tworzyć harmonogram czyli listę zadań do realizacji w strukturze hirarchicznej,
• dla projektu można wyznaczyć kierownika projektu oraz uczestników projektu,
• z poziomu dokumentu projektu możemy dodać dokumenty związane z jego realizacją tj.: zadanie, pozycja kalendarza, wiadomoś e-mail, wiadomość poczty wewnętrznej, notatkę, czas pracy, fakturę kosztową, plik, kontrahenta. Nowoutworzony dokument automatycznie powiązany jest z projektem i kontrahentem i jest dostępny w menu projektu i kontrahenta,
• z poziomu menu projektu możliwy jest szybki dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych w projekcie tj.: czasu pracy, wiadomości e-mail, faktur kosztowych, wiadomości poczty wewnętrznej, pozycji kalendarza, zadań, plików, harmonogramu,
• do projektu można przypisywać faktury kosztowe związane z jego realizacją, faktury można przypisać do projektu z poziomu dokumentu faktury kosztowej lub dodać z poziomu projektu ,
• w projekcie każdy uczestnik może rejestrować koszty pracy związane z jego realizacją poprzez rejestrację czasu pracy (RCP), a osoby uprawnione mogą przypisać faktury kosztowe tworząc budżet Czas pracy oraz faktury kosztowe możemy zarejestrować z poziomu danego projektu. Nowododany czas pracy lub faktura kosztowa będą automatycznie dostępne w nawigatorze projektu. Suma wszystkich kosztów przypisanych do zadania tzn. czasu pracy oraz faktur kosztowych uwidoczniona jest w zakładce ,,budżet " w formularzu projekt, rozpoczęcia, daty zakończenia,

• w projekcie każdy z uczestników może prowadzić rejestrację czasu pracy poświęconego na jego realizację. Pozwala to kontrolować koszty pracy związane z realizacją projektu, które często stanowią gówną jego część (RCP)
• z poziomu menu biurka elektronicznego można przeglądanić projekty w widokach: wg. numeru, wg. ststusu, wg.kontrahenta wg. kierownika projektu, wg. harmonogramów, wg. wykonawców i harmonogramów daty.

 

Bardzo przydatnym narzędziem używanym w czasie realizacji projektów jest poczta wewnętrzna, która umożliwia uczestnikom wymianę informacji w obszarze danego projektu skutecznie zastępując wiadomości e-mail, rozmowę telefoniczną, a nawet odprawy. Poczta wewnętrzna ma tą zaletę iż nie musimy przekazywać w niej wielu informacji, gdyż te zgromadzone są w projekcie. Adresat otrzymuje wiadomość wewnętrzną wraz z linkiem do projektu lub zadania, gdzie może znaleźć potrzebne informacje. Stosując pocztę wewntrzną zyskuje się wiele czasu, który tracimy na pisanie obszernych e-maili, rozmowy telefoniczne, spotkania. Co istotne cała korespondencja dotycząca projektu dostępna

    bottom of page